MUDr. Marta Sauerová

Provoz ordinace při vyhlášeném nouzovém stavu.

17.03.2020 09:21
  1. před návštěvou ordinace nejprve zatelefonujte a ověřte si tak, zda naše ambulance stále funguje. Sestra s vámi zároveň vyhodnotí nutnost Vaší návštěvy
  2. přicházejte pouze pokud máte akutní potíže, plánovaná vyšetření pokud možno odložte. Po ukončení nouzového stavu si domluvte se sestrou náhradní termín
  3. buďte ohleduplní k nám i k ostatním a používejte roušky, v čekárné dodržujte bezpečný odstup.

     E-recepty na vyžádání pošleme, využijte konzultací po telefonu.

 

Děkujeme za pochopení