Poskytujeme vyšetření, diagnostiku a léčbu v celém spektru neurologického oboru pro dětské i dospělé pacienty:

  • epilepsie
  • vyšetření EEG
  • dětská mozková obrna
  • syndrom LMD
  • neurovývojové, neurometabolické a neurodegenerativní onemocnění
  • diagnostika a léčba pacientů s neurologickými poruchami
  • bolesti hlavy