MUDr. Marta Sauerová pracuje v oboru neurologie od roku 1994.

Po ukončení studia na Universitě Karlově, 1. lékařská fakulta všeobecného lékařství v Praze, nastoupila do chebské nemocnice na oddělení neurologie, kde se střídavými přestávkami pracuje dodnes.


 

Postupně se začala specializovat na problematiku epilepsie a vyhodnocování záznamů EEG (Elektro encefalografie).


V průběhu tohoto období získala nejrůznější specializované vzdělání, které bylo nejnověji završeno atestací z dětské neurologie.Dosažené vzdělání a specializace: 

 • Universita Karlova, 1. lékařská fakulta všeobecného lékařství v Praze (1994)
 • atestace I. stupně v oboru neurologie (1999)
 • funkční licence v elektroencefalografii (2000)
 • funkční licence v oboru manuální medicíny (2003)
 • funkční licence v oboru epileptologie (2005)
 • atestace v oboru dětská neurologie (2009)

Členství v odborných společnostech: 

 • Česká lékařská komora

 • Společnost Jana Evangelisty Purkyně - obor neurologie, dětská neurologie, neurofyziologie

Zdravotní sestra

Kateřina Raclavská

 • Střední zdravotnická škola Karlovy Vary - obor všeobecná sestra (2000)
 • Nemocnice Cheb, oddělení neurologie - lůžková část
 • Nemocnice Cheb, oddělení neurologie - ambulantní část
 • Neurologická ambulance (2010)